Aug 30, 2012 at Provo, UT (LaVell Edwards Stadium)

View on Page
  BYU Drive Summary
StartQuarterPossBall AtPlaysYardsResult
15:0013:31BYU 25917PUNT
06:0014:24BYU 201080TD
01:0312:37BYU 291071TD
10:4226:13BYU 251665FG
02:5521:12WSU 46446TD
13:0431:12WSU 946FG
09:0436:04BYU 201266FG
01:5732:51WSU 23714FGA
10:5042:33BYU 16522PUNT
03:1443:14BYU 42514HALF
  Washington State Drive Summary
StartQuarterPossBall AtPlaysYardsResult
11:2915:29WSU 201457INT
01:3110:28WSU 2230PUNT
13:2122:39WSU 141057FG
04:2521:30WSU 133-7PUNT
01:3821:38WSU 24553FG
15:0031:56BYU 353-1INT
11:4332:39WSU 27620PUNT
03:0031:03WSU 2536PUNT
14:0643:16WSU 20630PUNT
08:1745:03WSU 91033PUNT