Coaching Awards

AVCA Coach of the Year
Year Coach
2013 Chris McGown
2001 Carl McGown
1999 Carl McGown
MPSF Coach of the Year
Year Coach
2013 Chris McGown
2003 Tom Peterson (Co-Coach)
2001 Carl McGown
1999 Carl McGown