USATF Champions
Elizabeth Jackson3000m Steeplechase (9:39.78)2005
Elizabeth Jackson3000m Steeplechase (9:47.35)2002
Themis ZambrzyckiPentathlon (4299)1980